Mary Hopkin – Those Were The Days


(Gene Raskin / RussianTraditional)

Album:  Post Card

Once upon a time, there was a tavern

Where we used to raise a glass or two.

Remember how we laughed away the hours,

Think of all the great things we would do?

Ngày xửa ngày xưa có 1 quán nhỏ ven đường

Nơi chúng ta chén tạc chén thù

Nhớ về những kỉ niệm xưa

Ta đã cười cợt suốt nhiều giờ đồng hồ

Ngẫm lại mọi điều tốt đẹp ta sẽ làm với nhau?

Chorus:

Those were the days, my friend!

We thought they’d never end.

We’d sing and dance forever and a day.

We’d live the life we’d choose.

We’d fight and never lose.

For we were young and sure to have our way!

Di di di di…

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Chúng ta đã nghĩ rằng chúng không bao giờ kết thúc

Ta ca hát và nhảy múa mãi mãi

Chúng ta sống cuộc đời mà ta lựa chọn

Ta chiến đấu và không bao giờ thua cuộc

Đó chỉ là khi chúng ta còn non nớt và tiên quyết trên con đường của chúng ta.

Then, the busy years went rushing by us.

We lost our starry notions on the way.

If, by chance, I’d see you in the tavern,

We’d smile at one another and we’d say,

Khi, những tháng năm bận rộn trôi qua

Ta dần mất đi những mộng tưởng mơ hồ

Nếu, tình cờ, tôi gặp bạn nơi quán nhỏ đấy

Ta sẽ cười với nhau và nói rằng:

Those were the days, my friend!

We thought they’d never end.

We’d sing and dance forever and a day.

We’d live the life we’d choose.

We’d fight and never lose.

Those were the days, oh yes those were the days!

Di di di di…

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Chúng ta đã nghĩ rằng chúng không bao giờ kết thúc

Ta ca hát và nhảy múa mãi mãi

Chúng ta sống cuộc đời mà ta lựa chọn

Ta chiến đấu và không bao giờ thua cuộc

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu, những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Just tonight, I stood before the tavern.

Nothing seemed the way it used to be.

In the glass, I saw a strange reflection.

Was that lonely woman really me?

Chỉ đêm nay thôi, tôi đứng trước quán nhỏ

Không có gì trông giống như nó đã từng giống trước đây

Tôi nhìn vào cốc chỉ thấy 1 ảo ảnh xa lạ

Phải chăng người phụ nữ cô đơn đó chính là tôi?

Those were the days, my friend

We thought they’d never end

We’d sing and dance forever and a day

We’d live the life we’d choose

We’d fight and never lose

Those were the days, oh yes those were the days!

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Chúng ta đã nghĩ rằng chúng không bao giờ kết thúc

Ta ca hát và nhảy múa mãi mãi

Chúng ta sống cuộc đời mà ta lựa chọn

Ta chiến đấu và không bao giờ thua cuộc

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu, những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Through the door, there came familiar laughter.

I saw your face and heard you call my name.

Oh my friend, we’re older but no wiser,

For in our hearts, the dreams are still the same.

Xuyên qua ô cửa vọng tới tiếng cười thân thuộc

Tôi đã thấy gương mặt bạn và nghe được bạn gọi tên tôi

Ôi bạn tôi ơi, chúng ta già đi nhưng không hề khôn ngoan hơn

Nhưng trong tim ta, giấc mơ vẫn mãi như thủa ban đầu.

Those were the days, my friend!

We thought they’d never end.

We’d sing and dance forever and a day.

We’d live the life we’d choose.

We’d fight and never lose.

Those were the days, oh yes those were the days!

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Chúng ta đã nghĩ rằng chúng không bao giờ kết thúc

Ta ca hát và nhảy múa mãi mãi

Chúng ta sống cuộc đời mà ta lựa chọn

Ta chiến đấu và không bao giờ thua cuộc

Tất cả chỉ là những ngày xưa yêu dấu, những ngày xưa yêu dấu hỡi bạn tôi ơi!

Advertisements